Regulamin

BREAK CHALLENGE 2016/2017 

Grasz z nowymi osobami – nowe rywalizacje, nowe wyzywania.

ZYSKAJ TEŻ DODATKOWE ZNIŻKI NA KORT!

 

zasady rozgrywek

 1. Ranking początkowy zostanie ogłoszony po turnieju Michałufka 2016.
 2. Uczestnikami BREAK CHALLENGE mogą być Panie i Panowie grający w tenisa amatorsko, którzy nie byli klasyfikowani na listach PZT, ITF, WTA, ATP. Rozgrywki skierowane są do osób związanych z KT Break lub UKT Rembertów. Klub zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.
 3. Wpisowe wynosi 100 zł i przechodzi do puli nagród do zdobycia przez zawodników.

·       Zgłosić się można: SMS-em 508 791 781 lub e-mailem adamguzinski@gmail.com

·       Przy zgłoszeniu proszę podać:

        Imię i Nazwisko

        Data urodzenia

        Numer telefonu

        E – mail

·       Po zgłoszeniu otrzymają Państwo informację zwrotną z potwierdzeniem udziału oraz legitymację uczestnika, która będzie podstawą do uzyskiwania zniżek.

 1. Wszyscy uczestnicy BREAK CHALLENGE otrzymują możliwość korzystania z promocji na opłatę za kort z której mogą korzystać zarówno podczas meczów jak i dodatkowych treningów nie zaliczanych do rozgrywek. Zniżka wynosi 5 zł w przypadku wynajęcia kortu przez jednego uczestnika BREAK CHALLENGE lub 10 zł jeśli kort wynajmuje dwóch lub więcej uczestników. Ze zniżki można korzystać w dowolnych godzinach grania. Zniżki nie obowiązują na godziny lekcji z trenerami KT Break oraz innymi trenerami. Nie można ich również łączyć z innymi promocjami i abonamentami KT Break.

W skrócie: trening/sparing poza challengem – 1os.= 5 zł żniżki, 2 lub więcej osób = 10 zł

                  mecz challengowy (gra dwóch zawodników) – 10 zł zniżki na kort

 1. Zawodnicy grają w jednej kategorii OPEN, bez podziału na kategorię wiekowe i płeć.
 2. Wszystkie mecze zaliczane do BREAK CHALLENGE mogą odbywać się wyłącznie na kortach KT Break Marysin, zgodnie z zasadą FAIR PLAY i obowiązującymi zasadami PZT.
 1. Mecze rozgrywane są do wygrania dwóch setów do 6 gemów. Za porozumieniem obu stron mecze mogą być rozgrywane w mniejszym formacie (np. do 9 gemów, jeden set lub dowolna ilość gemów ustalona między zawodnikami). Szczególnie polecamy też tzw. formułę „fast four” czyli dwa sety do 4 gemów (przy 3-3 tiebreak).
 2. Każda osoba będąca na liście BREAK CHALLENGE może „wyzwać” na mecz osobę sklasyfikowaną maksymalnie o trzy miejsca wyżej na liście. W przypadku wygranej wyzywającego przesuwa się on na miejsce gracza wyżej sklasyfikowanego, które zajmował w chwili wywołania meczu, a pokonany oraz wszyscy zawodnicy znajdujący się pomiędzy nimi spadają o jedną lokatę w dół. W przypadku zwycięstwa wyzywanego lista pozostaje bez zmian. Np. Zawodnik z miejsca 5 może wyzwać zawodników z miejsc 2,3 lub 4.
 1. Wyzywający ma obowiązek zapisać „wyzwanie” w tabeli wyzwań, mieszczącej się w recepcji KT Break Marysin oraz w tym samym dniu poinformować telefonicznie o tym fakcie WYZYWANEGO i po ustaleniu z nim terminu zarezerwować kort. Po meczu wygrana osoba zapisuje wynik w tabeli wyzwań oraz zmienia ewentualną kolejność osób na liście. Aktualne wyniki będą dostępne na stronie www.tenisbreak.pl w zakładce oferta.
 2. W przypadku niemożliwości wyzwania żadnej z osób z 3 miejsc wyżej, organizator może wyrazić zgodę na wyzwanie zawodnika z wyższej pozycji.
 3. Jeśli zawodnik nie rozegra ani jednego meczu w przeciągu 3 miesięcy, organizator dopuszcza możliwość przesunięcia go na koniec listy.
 4. Opłata za korty wnosi każda strona po połowie.
 5. W trakcie BREAK CHALLENGE będą odbywać się turnieje które będą dodatkową okazją do poprawienia swojej pozycji na liście, organizator poinformuje o tym fakcie wszystkich uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. WYZYWAJĄCY ma obowiązek dostarczyć na mecz minimum dwie nowe piłki lub używane, tylko za zgodą przeciwnika.
 7. Za wygranie BREAK CHALLENGE zwycięzca oraz najlepsi zawodnicy otrzymują nagrodę – wartość zależy od ilości zgłoszeń. Podczas rozgrywek do zdobycia będą również nagrody specjalne. Np. dla najbardziej aktywnych zawodników, itp.
 8. Wszystkie mecze BREAK CHALLENGE będą uwzględniane w ATB RACE.
 9. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 10. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy CHALLENGE’a lub przepisy nadrzędne PZT.

ORGANIZATOR:

KT Break           

INFO: Adam Guziński 508 791 781, adamguzinski@gmail.com