Adres Klubu Tenisowego BREAK

tel. 0-501 279 704   

ul. Korkowa 78

04-519 Warszawa

Maryisn Wawerski