Konto klubowe

KONTO DO WPŁAT TYLKO ZA ZAJĘCIA TENISOWE

69 1940 1076 3018 6314 0000 0000

W tytule wpłaty na konto prosimy wpisywać

 odbiorca -  K T BREAK   

 tytułem   -   składka członkowska  -  imię i nazwisko zawodnika

 

KONTO DO OPŁAT OBOZOWYCH oraz OPŁAT ZA WYNAJEM KORTU, ZAJĘCIA FITNESS I OPŁAT ABONAMENTOWYCH 

52 1160 2202 0000 0002 4423 8011